resolució de conflictes empresa familiar mediació

Resolució de conflictes


A tota família empresària hi haurà conflictes. L’important és saber gestionar-los per tal que, donat el cas, no es perjudiqui l’eficàcia empresarial i l’harmonia familiar quedi el menys danyada possible.

Una mala comunicació pot generar situacions de risc per la continuïtat del negoci, i això és especialment cert a l’empresa familiar, en la qual s’està condicionat per les emocions i es barregen família i empresa. Quan es treballa amb familiars, moltes vegades es traslladen a l’empresa les etiquetes i rols que es tenen a la família, cosa que pot fer-nos confondre si estem actuant com a propietari, familiar o treballador.

Que el malentès no passi a conflicte i que tinguem les eines necessàries per abordar el problema és clau per evitar mals majors. Mantenir una comunicació fluida i transparent en el dia a dia, tant amb els familiars que treballen a l’empresa com amb els membres de la família que només són accionistes, ajudarà a generar confiança, evitar conflictes familiars i a resoldre’ls quan sorgeixin per evitar que transcendeixin a l’evolució del negoci.

A Family Business Solutions ajudem la família empresària a edificar els fonaments d’una bona comunicació i a adoptar eines per a la resolució de conflictes, per tal que els familiars sàpiguen detectar-los a temps i abordar-los amb els menors danys possibles per la família i l’empresa.