protocol familiar

Protocol Familiar


El Protocol familiar ha d’entendre’s com un procés que culmina amb la firma d’un acord privat, subscrit per accionistes i futurs accionistes de la família empresària.

Com tot contracte, al Protocol familiar li són aplicables les normes legals de caràcter imperatiu i requereix una correcta estructuració jurídica en temes mercantils, civils, fiscals i familiars. Però és important remarcar que un Protocol familiar no és un producte jurídic estàndard que es compri i que resulti vàlid per qualsevol família empresària, sinó que ha de realitzar-se a mida i adaptat a la situació de la família amb l’ajuda d’un assessor extern, i això és un procés que acostuma a comportar un temps.

En un Protocol familiar es regulen les normes bàsiques de la relació família-empresa-propietat, com el relleu generacional, la jubilació, la successió, el lideratge, l’accés al treball i la sortida de familiars, les normes de retribució, la professionalització, els òrgans de govern, la transmissió de la propietat, la valoració de les participacions/accions, etc.

Cada dia existeix més consciència sobre la necessitat de tenir un Protocol familiar, ja que, si s’elabora correctament, serà un valuós instrument per disminuir els conflictes a l’empresa familiar. A més a més, servirà per generar confiança i unificar valors entre les diferents generacions i per aconseguir la màxima cohesió i harmonia a la família.

Des de Family Business Solutions treballem amb la família empresària per determinar si necessita o no un Protocol familiar i si està en les millors condicions per posar-lo en marxa. Si és el cas, l’ajudem a consensuar els diferents aspectes que es regulen al Protocol familiar. I, un cop està llest, l’acompanyem en la implantació del mateix i ens assegurem que sigui un document viu, que s’adapti a la realitat present tant de la Família com de l’Empresa.


El Protocol Familiar. Claus de l’èxit, per Ricard Agustín