professionalització empresa familiar

Professionalització de l'empresa familiar


En generacions primerenques, especialment en el relleu generacional de primera a segona generació, la família empresària acostuma a enfrontar-se al repte de la professionalització.

Professionalitzar l’empresa familiar consisteix a passar del model del fundador, basat en la visió i la intuïció, a un model basat en la planificació estratègica, la gestió per objectius i el treball en equip, amb professionals que no seran necessàriament membres de la família. A partir d’aquest moment, els resultats començaran a pesar més que el cognom familiar, i la lleialtat i els anys a l’empresa hauran d’anar acompanyats d’eficiència.

En aquesta etapa també és freqüent evolucionar d’òrgans de govern “legals” a efectius. I és important a les empreses familiars d’una certa dimensió, que el Comitè de Direcció assumeixi responsabilitats que abans estaven en mans d’una o poques persones.

Un altre aspecte molt important de la professionalització és compartir la informació. No és suficient amb tenir un pla, sinó que cal compartir-lo amb l’equip. (“No és el mateix dir que s’ha de picar pedra, que dir que hem de picar pedra per construir una catedral”).

No obstant això, professionalitzar l’empresa familiar no és quelcom fàcil d’assumir per les famílies, ja que suposa veure no complert el somni que els membres de la família ocupin els llocs de major responsabilitat al negoci, però és un pas més en el camí cap a una gestió excel·lent del negoci i, a llarg termini, el creixement del patrimoni familiar.

A Family Business Solutions ajudem la generació sortint i l’entrant a dissenyar la professionalització del negoci, tenint cura de mantenir el caràcter familiar de l'empresa, però si fa falta amb la incoporació de professionals que no han de ser necessàriament de la família. També ajudem a implantar nous models de negoci i la cultura de la planificació estratègica, començant per la metodologia més bàsica que anirà evolucionant amb la maduresa de l’equip, i a posar en marxa el Comitè de Direcció.