planificació estratègica empresa familiar

Planificació estratègica


En petites i mitjanes empreses familiars (i, de fet, també en empreses de majors dimensions) és molt freqüent veure com TÀCTICA i ESTRATÈGIA se solen confondre.

De les tres dimensions en les quals tota direcció hauria de centrar la seva atenció: ACTUAR, ANALITZAR i PENSAR, les urgències del dia a dia fan que, a la pràctica, se li acabi donant molta més importància a la d'actuar (bàsicament tàctica) que a les altres dues (que són les que determinarien l'estratègia).

Això sol portar a escenaris (especialment en sectors madurs) on les empreses tenen productes i serveis gairebé iguals, preus semblants, els mateixos clients i proveïdors... i, en aquestes condicions, ni el màrqueting ni tòpics com «la qualitat i el servei ens distingeixen» marquen la diferència.

També, en aquestes circumstàncies, és habitual centrar-se únicament en els competidors «tradicionals», descuidant possibles nous entrants que acabin per guanyar la partida en imposar noves formes d'operar, canviant d'aquesta manera les regles del joc. 

A Family Business Solutions fem reflexionar la propietat en les dimensions de l'ANALITZAR i del PENSAR. Estudiem a fons el sector, l'àmbit geogràfic, els productes, els serveis, la tipologia dels clients, les activitats, els recursos... I també treballem amb el client en la identificació d'avantatges competitius i sostenibles que afegeixin un valor diferencial al negoci.

A partir d'aquí, ajudem a formular o reformular la visió de  l'empresa i l'estratègia competitiva, a confeccionar (o millorar) el pla estratègic i a assegurar-ne la  implantació. Tot això treballant amb l'equip de l’empresa familiar en les diferents accions i vetllant sempre pel compliment dels objectius establerts.