òrgans de govern empresa familiar

Òrgans de govern família - empresa
(Consell de Família i d’Administració)


Els òrgans de govern de l’empresa familiar vénen determinats per la naturalesa i complexitat de cada empresa i família, i del seu bon funcionament depenen una bona gestió i la transparència de l’empresa.

Els òrgans de govern més habituals a l’empresa familiar són el Consell de Família i el Consell d’Administració. En famílies amb cicles de vida avançats també pot ser necessari posar en marxa altres òrgans de govern, com l’Assemblea Familiar o el Comitè de Família Júnior.

  • Consell de Família: L’òrgan de família per excel·lència és el Consell de Família, que en alguns casos pot veure’s complementat per l’Assemblea Familiar. El Consell de Família és un òrgan decisori on es reuneixen totes les rames familiars. Les seves funcions són vetllar per la unitat familiar i accionarial, la visió compartida, la transmissió dels valors familiars, la formació de la família empresària i el compliment del Protocol familiar.
  • L’òrgan d’administració dependrà de la complexitat de cada empresa (administrador únic, administradors solidaris, mancomunats o Consell d’Administració). El Consell d’Administració és l’òrgan que s’encarrega d’establir les línies estratègiques del negoci, supervisar la gestió, proposar els consellers, identificar riscos, aprovar inversions i rendir comptes davant dels accionistes, entre d’altres funcions.

Els òrgans de Família pretenen aconseguir la unió i harmonia familiar mentre que els òrgans d’Empresa busquen l’eficiència; però no poden funcionar de forma independent. És vital una bona sincronització entre ambdós per aconseguir alinear l’estratègia familiar amb l’empresarial.

A Family Business Solutions ajudem a definir l’estructura dels òrgans de govern de l’empresa familiar i acompanyem a les famílies en la creació i la posada en marxa del Consell d’Administració, del Consell de Família, de l’Assemblea Familiar i del Comitè de Direcció.

Així mateix, ens encarreguem de clarificar rols i responsabilitats, d’establir les vies de comunicació i, en aquells casos on sigui precís, de la incorporació de consellers independents i directius que no siguin de la família