Formació per a empreses familiars

Formació per a empreses familiars


A Family Business Solutions coneixem la importància i el valor de la formació contínua per a la capacitació i la professionalització de l'empresa familiar. Per això dissenyem programes formatius a mida (In Company) i oferim acompanyament personalitzat pel desenvolupament de les competències personals, amb l'objectiu de cobrir les necessitats específiques de les famílies empresàries.

Els nostres programes formatius estan dirigits a aquells professionals de l'empresa familiar que necessitin millorar les seves competències comunicatives i de lideratge. Utilitzem una metodologia personalitzada, orientada a l'aprenentatge actiu i el desenvolupament personal. En aquest sentit, tots els nostres programes compten amb un enfocament professional, centrat en la perspectiva de la PNL (Programació Neurolingüística) i la filosofia del coaching, amb l'objectiu d'acompanyar, entrenar i integrar les pròpies capacitats de comunicació i de lideratge personal.

Comptem amb el següent catàleg formatiu:

Formació en habilitats directives:
Comunicació interpersonal. Lideratge i gestió d'equips

La comunicació eficaç del líder

Programa formatiu dissenyat per dotar el participant dels elements essencials que caracteritzen la comunicació eficaç d'un líder. Al curs es treballa l'estructura i el procés de la comunicació humana, quins tipus de comunicació i lideratge existeixen, quins components formen l'acte comunicatiu i amb quines barreres ens podem trobar. També es treballen els estils de comunicació interpersonal, els nivells d'escolta i el desenvolupament del lideratge personal.

Com generar confiança a través de la comunicació

Curs orientat a qualsevol professional que vulgui guanyar confiança a través del seu discurs. Aquest programa formatiu s'enfoca especialment en aquells aspectes relatius al llenguatge no verbal, el parallenguatge, l'entonació, els ritmes, les pauses, la importància del llenguatge corporal, les expressions facials i com transmetre confiança a través del nostre aspecte. Es treballaran estratègies per controlar la por o l'ansietat i la creació del propi storytelling o narració.

Com generar harmonia i eficàcia en equips de treball?

Aquest programa està enfocat en acompanyar equips de treball cap a l'assoliment d’objectius. Generar harmonia en l'equip és fonamental per al desenvolupament de les tasques i el compliment d'objectius. Això s'aconsegueix amb factors i condicions adequades pel bon funcionament del grup, aconseguint un equip motivat, productiu i eficaç. La comunicació és un dels factors fonamentals en el funcionament eficient de
les organitzacions i juga un paper primordial en la cohesió
dels equips.

Assertivitat i resolució de conflictes

Curs orientat a tots aquells professionals que necessitin millorar la qualitat de la comunicació en l’entorn de treball. En aquesta formació s'aprofundirà en el concepte d'assertivitat i el participant identificarà quin és el seu propi estil de comunicació predominant, ampliant la seva visió sobre la gestió i resolució de conflictes des d'una posició més responsable, constructiva i empàtica, respectant les pròpies necessitats i les del seu interlocutor.

La comunicació emocional i els tipus de feed-back

Aquesta formació està orientada a aquells participants que vulguin identificar i potenciar les competències emocionals pròpies de la comunicació, conèixer i assumir el nivell de desenvolupament personal i aprendre a utilitzar tècniques específiques com l’escolta activa, l’escolta empàtica o els tipus de feedback, amb l’objectiu d’aplicar els nous coneixements adquirits amb cadascun dels interlocutors, millorant la qualitat de les relacions tant en l’entorn personal com en el professional.

Com són els nostres col·laboradors? Metodologia DISC

Mitjançant el DISC, el més eficaç sistema de reconeixement d'estils de comportament, l'alumne aprendrà a identificar objectivament quins són els seus propis estils de comportament i a reconèixer les fortaleses, debilitats, motivadors i temors en relació a les seves habilitats com a comandament. D’aquesta manera aprendrà a percebre com són els membres del seu grup i a ajustar la relació i comunicació amb ells per tal de detectar i reconèixer els diferents comportaments i estils dels seus equips, amb l’objectiu últim de saber-los liderar adequadament.