coaching para familias empresarias.jpeg

Coaching per a famílies empresàries


En el moment del relleu generacional la família es troba amb alguns obstacles que cal abordar amb noves perspectives.

D’una banda, veiem molts joves que reben el mandat de «ser el successor» en temes de gestió de l'empresa familiar i que moltes vegades tenen el talent, però no l'experiència ni les eines necessàries per iniciar amb èxit la seva nova missió. A aquests joves cal ajudar-los per tal que, sense pressió, puguin treure el millor que porten dins, sàpiguen aprofitar els punts forts del model de la generació sortint i comencin a introduir el seu estil i model de gestió, minimitzant així el risc per a l'empresa familiar i posant un èmfasi especial en les àrees de motivació, lideratge i comunicació, que seran claus en el període inicial.

D’altra banda, ens trobem que la «por a la jubilació» dels fundadors de l’empresa familiar fa que, en molts casos, no es prepari el procés de relleu generacional amb temps i que els predecessors es resisteixin a deixar el seu càrrec en el moment adequat.

El coaching és una eina que pot ajudar de manera eficaç les empreses familiars a fer front a aquests reptes i desafiaments. Iniciar un procés d’acompanyament pot convertir-se en una oportunitat per la família empresària per replantejar-se els seus objectius, millorar les relacions entre els seus membres, prendre consciència del seu estat actual i establir un pla d’acció per tal d’arribar fins allà on necessiti estar. 

A Family Business Solutions acompanyem tant la generació entrant com la generació sortint en el procés de relleu generacional, posant especial èmfasi en treballar la comunicació i el treball intergeneracional entre els membres de la família.  A través del coaching ajudem el successor a descobrir el seu potencial, posar en pràctica les eines bàsiques de gestió i dissenyar la professionalització de l’empresa. Alhora, acompanyem el predecessor en la seva sortida del negoci, buscant maneres per tal que segueixi aportant valor a l’empresa familiar des dels òrgans de govern.