empresa familiar i família empresària

Els nostres clients, la nostra responsabilitat


Per motius de confidencialitat, a la pàgina web no mostrem els noms dels nostres clients. Si estan interessats en obtenir referències d'alguns dels nostres serveis, de manera privada podem posar-los en contacte amb algun dels nostres clients dels sectors i cicle de vida familiar que s'ajusti a les seves inquietuds.

Tot seguit els mostrem una «fotografia» dels nostres clients per moment generacional, tipologia de servei i sector:

Per moment generacional

Per tipologia de servei

Per sectors